مقایسه
قابلمه سرامیکی گاسترونومی Schafer ترک سایز 20

قابلمه سرامیکی گاسترونومی Schafer ترک سایز 20

رنگ ها

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سارمان استاندارد اروپا ( CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013 کشور ترکیه شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 170,000 تومان
مقایسه
ماهی تابه سرامیکی گاسترونومی Schafer j ترک سایز 28

ماهی تابه سرامیکی گاسترونومی Schafer j ترک سایز 28

رنگ ها

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سارمان استاندارد اروپا ( CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013 کشور ترکیه شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 200,000 تومان
مقایسه
قابلمه سرامیکی گاسترونومی Schafer ترک سایز 24

قابلمه سرامیکی گاسترونومی Schafer ترک سایز 24

رنگ ها

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سارمان استاندارد اروپا ( CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013 کشور ترکیه شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 190,000 تومان
مقایسه
سرویس قاشق چنگال تمام استیل90 پارچه Schafer ترک

سرویس قاشق چنگال تمام استیل90 پارچه Schafer ترک

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سازمان استاندارد اروپا ( CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013کشور ترکیه شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 860,000 تومان
مقایسه
ماهی تابه سرامیکی گاسترونومی Schafer ترک سایز 26

ماهی تابه سرامیکی گاسترونومی Schafer ترک سایز 26

رنگ ها

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سارمان استاندارد اروپا ( CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013 کشور ترکیه شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 190,000 تومان
مقایسه
سرویس قاشق و چنگال 36 پارچه Schafer ترک

سرویس قاشق و چنگال 36 پارچه Schafer ترک

رنگ ها

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سارمان استاندارد اروپا (CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013 اروپا شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 200,000 تومان
مقایسه
سرویس قابلمه 7 پارچه سرامیکی Schafer/ Prestige ترک

سرویس قابلمه 7 پارچه سرامیکی Schafer/ Prestige ترک

رنگ ها

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سارمان استاندارد اروپا ( CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013 کشور ترکیه شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 500,000 تومان
مقایسه
سرویس قابلمه سرامیکی 5 پارچه Schafer ترک Royal

سرویس قابلمه سرامیکی 5 پارچه Schafer ترک Royal

رنگ ها

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سارمان استاندارد اروپا (CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013 کشور ترکیه شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 400,000 تومان
مقایسه
سرویس قابلمه سرامیکی7 پارچه Schafer ترک Carla

سرویس قابلمه سرامیکی7 پارچه Schafer ترک Carla

رنگ ها

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سازمان استاندارد اروپا ( CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013 کشور ترکیه شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 510,000 تومان
مقایسه
سرویس قابلمه سرامیکی 7 پارچه Schafer ترک Helma

سرویس قابلمه سرامیکی 7 پارچه Schafer ترک Helma

این محصول تحت لیسانس کارخانه شیفر آلمان در کشور ترکیه تولید می شود که دارای نشان استاندارد از سارمان استاندارد اروپا ( CE ) می باشد. این محصول برترین برند و بهترین کیفیت سال 2013 کشور ترکیه شناخته شده است .

ناموجود
قیمت: 510,000 تومان
صفحه شماره 1از 3